Protectia datelor personale

Home / Protectia datelor personale

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal
20.05.2018

Aceasta Politica de Confidentialitate este parte integranta din Termenii și Conditiile generale existente pe site-ul www.gradina-mirela.ro („Site-ul”) și reglementează modul în care www.gradina-mirela.ro prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Aveti dreptul sa stiti ce se intampla cu datele dumneavoastra personale. Ce inseamna date personale? Numele, adresa de email, adresa de livrare a comenzilor, continutul cosului de cumparaturi de pe site, preferintele in ceea ce priveste navigarea pe site, toate acestea reprezinta datele dumneavoastra personale.

In cursul desfășurării activității noastre, protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare deosebit de importanta pentru site-ul www.gradina-mirela.ro. Astfel, obiectivul nostru este să vă oferim o experiență online sigură, cu respectarea dreptului dumneavoastra la intimitate și la confidentialitate.

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, www.gradina-mirela.ro are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate mai jos.

Principii de prelucrare

Principiile urmate de www.gradina-mirela.ro pentru protecția utilizatorilor site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 • Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime și acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și dacă este necesar să fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile dumneavoastra. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.
 • Datele dumneavoastra cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, si astfel se asigura un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

www.gradina-mirela.ro pastreaza confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului său conform cerințelor Regulamentului.

Pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul conturilor create pe Site, contul dumneavoastră este protejat cu parolă.

Site-ul www.gradina-mirela.ro depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizați prin intermediul acestui Site. Personalul www.gradina-mirela.ro nu are acces si nu poate vizualiza parola setata de catre dumneavoastra.

În cazurile cerute de Regulament cu privire la încălcărea securității datelor cu caracter personal, www.gradina-mirela.ro va informa fara intarziere si în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante.

Tipuri de date și scopuri de prelucrare

Principalele date cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se referă la:

 • date de identificare (e.g., nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, numere de telefon, adresa de e-mail etc.),
 • date referitoare la modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile www.gradina-mirela.ro, incluzând și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Datele personale sunt colectate de către Gradina-Mirela.ro, exclusiv in mod direct de la dumneavoastră si nu de la terti. De exemplu, datele sunt colectate atunci cand dumneavoastra va creati un cont de utilizator, atunci cand va abonati la newsletter-ul nostru sau atunci cand plasati o comanda pe site.

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul și vor fi utilizate de către www.Gradina-Mirela.ro în următoarele scopuri:

 • facturarea produselor și serviciilor comandate;
 • prelucrarea și expedierea comenzilor de produse, precum și prestarea serviciilor comandate;
 • informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon și prin mesaje transmise prin e-mail și SMS;
 • evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail și SMS cu privire la produse și servicii existente sau noi produse și servicii exclusiv ale www.gradina-mirela.ro, nu si ale partenerilor săi sau promoții, concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate doar de către www.gradina-mirela.ro, nu și de partenerii săi, numai in măsura în care dumneavoastra v-ati exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului in acest scop;
 • organizarea de activități generale de marketing sau publicitate, precum și activități de fidelizare a utilizatorilor, precum și realizarea de sondaje,
 • efectuarea studiilor de piata prin urmărirea și monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorului;
 • preluarea și soluționarea de către www.gradina-mirela.ro a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 • realizarea de rapoarte si analize cu privire la activitatea economica a www. gradina-mirela.ro, cu scopul de a ajuta in managementul operațional, precum și cu scopul de analiza gradul de performanța al activitatii economice a siteu-lui www. gradina-mirela.ro,
 • realizarea de activități de recuperare creanțe sau de colectare debite sau administrarea, fie direct, fie prin terți contractori a unor astfel de activități, cu privire la clientii neplătitori,
 • arhivarea documentelor care se realizeaza cu privire la relația dintre dumneavoastra și www. gradina-mirela.rosoluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor plângeri /petiții la care Gradina-Mirela.ro este parte,

www.gradina-mirela.ro se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, cu excepția situației în care se află între partenerii agreați în mod expres de către www. gradina-mirela.ro (e.g., spre exemplu furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economică, furnizorii de servicii de administrare a site-ului, furnizori de servicii de trimitere a newsletter-ului, etc.). Într-o astfel de situație, www. gradina-mirela.ro se va asigura că partenerul colaborator, ales cu atenție, va îndeplini cerințele legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.


Principii de prelucrare

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului vor fi prelucrate întotdeauna având la baza un obiectiv legal, după cum impune Regulamentul. Mai exact, prelucrările efectuate de către noi se întemeiază pe următoarele principii:

 • consimțământul explicit oferit de către utilizatori, dacă ne aflam în cazul în care ne-ați acordat acest consimțământ (e.g., în caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),
 • executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte, (prelucrarea și expedierea comenzilor de produse plasate de catre dumneavoastra, furnizarea de servicii suport, notificări) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea utilizatorilor de încheiere a unui contract (e.g., prezentarea ofertelor noastre). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.
 • daca este cazul, o obligație legală aflată în sarcina www.gradina-mirela.ro (e.g., obligații de raportare catre autorități). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon


Drepturile dumneavoastra, ale utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, de catre dumneavoastra, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – puteti cere stergerea datelor dumneavoastra personale in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Astfel puteți obține din partea site-ului www. gradina-mirela.ro ștergerea respectivelor date,
 • Dreptul de acces – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către www. gradina-mirela.ro. In cazul in care sunt prelucrate puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, www. gradina-mirela.ro va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
 • Dreptul la rectificare – puteți obține modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare,
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment prelucrarii sau a creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, aceasta prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al www. gradina-mirela.ro
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți obține din partea www. gradina-mirela.ro restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu doriți ștergerea datelor, ci optați pentru restricționarea acestora). In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate,
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modul in care www. gradina-mirela.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Plângerea va fi depusa la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat si clar, care sa poata fi citit automat, si puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră către www. gradina-mirela.ro , și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră,
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul – vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către www.gradina-mirela.ro în orice moment, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă,

Aceste drepturi pot fi exercitate de catre dumneavoastra prin transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la E-mail: contact@gradina-mirela.ro


Revizuiri ale Politicii de Confidențialitate

www.gradina-mirela.ro își rezerva dreptul de a modifica și actualiza aceasta Politică de Confidențialitate, în orice moment. Informațiile suplimentare vor fi incluse într-un document actualizat, pe care îl veți putea găsi la https://www.gradina-mirela.ro/protectia-datelor-personale

De aceea, atunci când accesați site-ul vă rugăm să verificați secțiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.
In cazul in care aveți întrebări in legatura cu informațiile prezentate pe aceasta pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa contact@gradina-mirela.ro

CONTACT:
www.gradina-mirela.ro,

Telefon 0722590138
www.gradina-mirela.ro

Gradina Mirelei Facebook Logo
error: Aceasta imagine este protejata la copiere!